Tomáš Baťa: Úvahy a projevy jako audio book

·2 minut čtení

Doufám, že se mezi čtenáři nenajde nikdo, komu jméno Tomáš Baťa vůbec nic neřekne.

Tento pan Podnikatel svým přístupem k podnikání a výrobě předběhl dobu a v podstatě z ničeho vybudoval fungující firmu, která ustála 1. světovou válku, poválečnou krizi i velkou hospodářskou krizi. Jeho principy samosprávy dílen a spoluúčasti na zisku nejsou ani dnes ještě pořádně doceněné.

Další oblastí, kde Tomáš Baťa zanechal velkou stopu, je místní a státní správa. Bez nadsázky se dá říct, že vybudoval Zlín. Jako místní podnikatel pozvedl životní úroveň celého města a jako starosta Zlína dotvořil moderní město pro 30 000 obyvatel, které z jeho počinů čerpá dodnes.

V čem však může najít inspiraci každý, je jeho přístup k životu, k práci a k lidem.

Pokud se chcete dozvědět o Tomáši Baťovi a jeho velmi činorodém životě víc, máte skvělou příležitost v podobě audio knihy namluvené Alfredem Strejčkem: Tomáš Baťa: Úvahy a projevy

Jako malou motivaci k poslechu audio knihy, zkuste aspoň toto krátké video „Češi na špici – Vyrostli jsme s Baťou“:

Dovolím si ještě pár pěkných citátu z uvedené knihy.

Prodej, zač můžeš, avšak poctivě měř. Kup, zač můžeš, avšak poctivě plať.

Mnozí lidé tvrdí, že nelze v naší zemi vybudovati veliké závody, protože nemáme moře a nemáme tolik uhlí a petroleje jako Amerika. Já tvrdím, že velký blahobyt amerického lidu vybudován jest především na moudrosti a pilnosti tamnějšího obyvatelstva… Chci dokázati, že i v naší zemi lze takové závody vybudovati.

Každá myšlenka, dokud je uvězněna v lidském mozku, je pošetilá nezpracovaná hrouda.

Kdo se honí za penězi, nikdy je nedohoní. Hleďte si práce, dělejte ji lépe než soused a peníze za vámi přijdou.

Jest lepším člověkem ten, kdo v závodě podlehl, než ten, kdo se závodů úmyslně ani nezúčastnil.