Služebník - trochu jiná kniha o leadershipu

·3 minut čtení

Hlavní téma knihy: Servant leadership, bych popsal jako lidštější a dlouhodobě udržitelnější princip vedení lidí. Kniha Služebník: prostý příběh o leadershipu od Jamese C. Huntera popisuje jak být leaderem z autority, nikoliv z moci.

Tuctová kniha o leadershipu?

Prostě další byznys a self-help kniha, říkal jsem si. Název mě však zaujal. Je z toho cítit styl alá Covey nebo Hyrum Smith. Vyhrála zvědavost a jedna ze základních potřeb: zlepšovat se. Třeba mi kniha přinese nějakou novou myšlenku nebo nový pohled.

Obálka knihy Služebník

John Daily je na pokraji vyhoření z práce a rozpadá se mu manželství. Souhlasí s týdenní dovolenou a účastí na nezvyklém semináři v mnišském klášteře.

Jak asi tušíte, obsah je podaný formou příběhu. To má své klady i zápory. Díky vyprávění se kniha lépe čte a některé myšlenky jsem si snadněji zapamatoval. Na druhou stranu jsou samotné postavy velmi účelové a o příběhu se vlastně moc mluvit nedá. Hlavní myšlenky jsou předávané formou rozhovorů účastníků kurzu a kněze učitele. Celé to má náboženský podtón, což mě jako neznaboha míjí a bylo to pro mě spíš na škodu.

Myšlenky z knihy

Přesto je kniha plná postřehů, které stojí za to. Stručně shrnu pár myšlenek, které mě zaujali.

Byznys je o vztazích. Abyste měli prosperující byznys, musíte mít dobré vztahy se zaměstnanci, zákazníky i dodavateli. Bez toho žádný byznys není. Pokud nejste schopni uspokojit potřeby zákazníků, brzo to udělá někdo za vás. Pokud nejste schopni uspokojit potřeby zaměstnanců, ti lepší brzo odejdou a ti horší zůstanou snad jen kvůli penězům.

Leadership v pojetí autora není o řízení z pozice moci a nadřazenosti. Je to o dlouhodobém budování vlivu z pozice autority. Mocí lze sice dosáhnout výsledků, ale trpí tím vztahy, důvěra a spolupráce. Pokud má být spolupráce dlouhodobá, musí být založená na pevnějších základech.

Firemní poslání mohou být užitečná, ale nesmíme zapomínat, že lidé jdou více za lídrem než nějakým firemním posláním. Když už jednou lídra následují, půjdou za ním, ať má poslání jakékoliv.

Základem je naplňování potřeb ostatních – sloužit jim. Sloužit zde však neznamená otročit. Otroci dělají to, co ostatní chtějí. Leader to, co ostatní potřebují. Každý má sice odlišné potřeby, ale přece jen tu je několik obecných:

  • důstojné chování a respekt,
  • mít možnost přispět a podílet se na úspěchu společnosti,
  • důvěra.

Naštěstí to není o povaze člověka, ale o chování, které se dá naučit a změnit k lepšímu.

Kvůli změně musíme opustit komfortní zónu, nutí nás věci dělat jinak a to je velmi těžké. Zpochybňování našich myšlenek nás nutí přemýšlet o naší pozici, což je vždy nepříjemné. Spíše než jít složitější cestou a akceptovat nepohodlí, mnoho lidí raději zůstane v zajetých kolejích.

Velká část knihy je pak věnována vzorcům chování, o které by leader měl usilovat, jak a proč.

Pokračovat vtom, co jste dělali doposud a doufat v jiné výsledky je velmi velmi naivní.

Shrnutí

Sám autor v úvodu zmiňuje, že v knize není nic nového, nic převratného. Přesně tak to je. To důležité je však dobré si opakovat a připomínat.

Služebník je něčím povědomá, něčím trochu jiná kniha o leadershipu. I přes výhrady jsem v ní našel plno dobrých myšlenek a inspiraci. S klidným srdcem ji můžu doporučit nejen leadrům, ale všem co znají touhu na sobě pracovat a posouvat se.