Kontrola a štěstí

·1 minuta čtení

Štěstí a svoboda se odvíjí od jasného pochopení jednoho principu: Některé věci můžeme kontrolovat, zatímco jiné ne. Pouze tehdy, když se smíříme s tímto elementárním, základním pravidlem a naučíme se rozlišovat, co můžeme a nemůžeme kontrolovat, můžeme dosáhnout vyrovnanosti a klidu a jednat efektivně ve vnějším světě.

V dosahu naší kontroly jsou naše vlastní názory, aspirace, touhy a věci, které nás znechucují a odpuzují. Tyto sféry jsou vcelku poprávu naší záležitostí, protože jsou přímo vystaveny našemu vlivu. Vždy si můžeme zvolit obsah a charakter našeho vnitřního života.

Avšak mimo naši kontrolu jsou takové věci, jako to, jaké máme tělo, zda jsme se narodili do hojnosti nebo rychle zbohatneme, jak na nás pohlížejí druzí lidé a jaký společenský status máme. Musíme mít na paměti, že tyto věci jsou vnějškové a nejsou proto naší záležitostí. Pokoušet se kontrolovat nebo změnit něco, co kontrolovat nebo změnit nemůžeme, vede pouze k soužení a vyvolává muka.

Epiktétos (Řecký stoický filosof, žil 55 až 135 n.l.)